Srpski
društvo za posredovanje u osiguranju
Srpski
društvo za posredovanje u osiguranju

O nama

Polipins doo za posredovanje u osiguranju osnovano je 2014. godine, u Subotici, ulaganjem Polip Insurance Biztositási Alkusz Kft iz Mađarske, osnovane 1994. Godine.

U regionu Evrope sarađujemo sa više posredničkih kompanija i uz njihovu pomoć naši klijenti će biti korektno i pofesionalno usluženi i u inostranstvu.

Polipins doo je korespodent Worldwide Insurance Network Group (WING), nezavisne posredničke brokerske mreže. www.winginsurance.com

Polipins doo ima zaključene ugovore o poslovnoj saradnji (posredovanju) sa najvažnijim osiguravačima koji posluju u Srbiji, a posebno sa osiguravačima koji poseduju dugogodišnje iskustvo i rejting na evropskom i svetskom tržištu osiguranja.

Interes naših klijenata
zastupamo na visokom
i profesionalnom nivou