Srpski
društvo za posredovanje u osiguranju
Srpski
društvo za posredovanje u osiguranju

Dokumenti

INFORMACIJA ZA KORISNIKA USLUGA POSREDOVANJA U OSIGURANJU,PRE ZAKLJUCENJA UGOVORA O POSREDOVANJU I OSIGURANJU (PDF)

PRAVILNIK O POSTUPKU PODNOSENJA PRIGOVORA I ODLUCIVANJA O PRIGOVORIMA KORISNIKA USLUGA POSREDOVANJA U OSIGURANJU (PDF)

PRAVILNIK O PRUZANJU INFORMACIJA I ZASTITI PODATAKA ZA KORISNIKA USLUGA POSREDOVANJA U OSIGURANJU (PDF)

Interes naših klijenata
zastupamo na visokom
i profesionalnom nivou