Srpski
društvo za posredovanje u osiguranju
Srpski
društvo za posredovanje u osiguranju

Kontakt

Adresa:
Polipins doo Subotica
Za posredovanje u osiguranju
Matije Gupca 5
24000 Subotica
Serbia

Tel.:
+381 24 531 092

Mobil:
+381 64 2829 459
+381 63 8981 826
+381 63 7759 182
+381 63 362 505

E-mail:
polipins@polipins.rs
akos.barna@polipins.rs
monika.marcikic@polipins.rs
igor.tot@polipins.rs
laslo.seker@polipins.rs

Barna Ákos

Direktor: Barna Akos

Interes naših klijenata
zastupamo na visokom
i profesionalnom nivou