Srpski
društvo za posredovanje u osiguranju
Srpski
društvo za posredovanje u osiguranju

Usluge

Polipins doo pruža svoje usluge prvenstveno preduzećima, preuzetnicima i državnim institucijama. Uz pomoć naših zaposlenih, koji su profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom u osiguranju,naša kompanija pruža profesionalnu i stručnu uslugu visokog kvaliteta. Veoma rado prihvatamo izradu novih, inovativnih i efikasnih osiguranja kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu, u vidu međunarodnih osiguranja koja pokrivaju više zemalja.

Našim klijentima analiziramo postojeće osiguravajuće pokriće, upoređujemo sa svim ostalim mogućnostima na tržištu, po potrebi i na međunarodnom, i nakon toga izgradimo potrebnu i adekvatnu zaštitu u skladu sa njihovim zahtevima i lokalnim zakonodavstvom.

Obezbeđujemo za naše klijente najbolje uslove i cenu na tržištu.

Učestvujemo u procedurama prijave, procene i likvidacije šteta (posedujemo vrlo bitno iskustvo i znanje u oblasti osiguranja tako da možemo stručno i brzo dejstvovati kod osiguravača da se isplati obaveza po nastaloj šteti).

Za razliku od osiguravača koji raspolaže samo sopstvenim proizvodima i prevashodno štiti sopstveni interes, POLIPINS kao posrednik u osiguranju raspolaže širokom paletom proizvoda raznih osiguravača i prvenstveno vodi računa o interesu Klijenta.

Krajnja cena (premija) osiguranja koju naš Klijent plaća osiguravaču ne može biti veća od cene (premije) osiguranja koju bi osiguravač direktno ponudio Klijentu bez našeg učešća (posredovanja)

Usluge posredovanja u osiguranju naše firme "Polipins" doo su za Vas besplatne tj. bez naknade. Za naše posredovanje osiguravač (osiguravajuće društvo) isplaćuje nam proviziju (naknadu) za svaku polisu.

Za svoje klijente (pravna i fizička lica) organizujemo osiguranja svih vrsta.

Interes naših klijenata
zastupamo na visokom
i profesionalnom nivou